> Blog

Jak giąć blachy? Charakterystyka usługi


Istnieje wiele metod obróbki metalu, które pozwalają na nadanie mu potrzebnego do różnych zastosowań kształtu. Stosuje się rozmaite sposoby na cięcie metalu na kawałki o wymaganej wielkości. Elementy stalowe mogą być także poddawane tzw. obróbce ubytkowej, w której przy pomocy usuwania zbędnego materiału uzyskuje się pożądany kształt. Metal można w ramach takich metod toczyć, frezować lub nawiercać. Tego rodzaju sposoby noszą nazwę obróbki skrawaniem.

Możliwe jest także nadawanie kształtu przez szlifowanie. W przypadku cieńszych rodzajów materiału, takich jak blachy największą rolę odgrywa jednak obróbka plastyczna. Blachy mogą być dzięki niej wykrawane lub wycinane. Bardzo szeroko wykorzystuje się także gięcie blach. W taki sposób z płaskiego materiału można tworzyć rozmaite elementy przestrzenne, bez konieczności łączenia ze sobą różnych kawałków. Dzięki temu obróbka trwa znacznie krócej, a uzyskany produkt ma o wiele większą wytrzymałość i lepsze parametry użytkowe. Sprawdźmy, w jaki sposób można giąć blachy i jak przebiega ten proces.

 

Obróbka plastyczna metalu

Gięcie blachy jest możliwe dzięki wykorzystaniu plastyczności metalu. Każdy rodzaj materiału ma określone naprężenie, które może wytrzymać bez uszkodzenia swojej struktury. Metale charakteryzują się tym, że są bardzo sprężyste i dobrze znoszą działające na nie siły. Element z metalu może być więc odkształcany pod wpływem dużego nacisku. Co więcej, odkształcenie to może być trwałe, jeśli wartość działające siły pozwoli na przekroczenie tzw. granicy plastyczności. W takim przypadku element metalowy przybiera nowy kształt, który nadano mu pod wpływem tzw. momentu zginającego. Urządzenia służące do zmiany kształtu blach metalowych to m.in. prasy krawędziowe.

 

Prasa krawędziowa

Prasy krawędziowe to urządzenia, które służą do wywierania dużego nacisku na element metalowy. Zwykle pracują, naciskając na blachę z siłą wielu ton. Każda prasa wykorzystuje dwa najważniejsze elementy: nieruchomy stół służący do unieruchomienia zginanej blachy oraz opadającą na niego belkę. W stole umieszczona jest matryca, a na belce znajdują się stemple. Podczas pracy urządzenia blacha znajduje się pomiędzy tymi dwoma elementami i dzięki wysokiej sile nacisku przybiera ich kształt. Na prasie krawędziowej można uzyskać wiele różnych rodzajów zagięć, w zależności od kształtu stosowanych matryc i stempli. Prasy krawędziowe mogą służyć zarówno do zaginania długich profili metalowych, jak i niewielkich fragmentów bardzo małych detali.


Wróć do bloga