> Blog

Obrabiarki CNC w przemyśle. Szanse i perspektywy


Współczesne tempo rozwoju doprowadza do tego, że potrzeby przemysłu bardzo szybko rosną. Zasadnicze znaczenie ma podejmowanie działań prowadzących do unowocześnienia produktów przemysłowych. Dotyczy to głównie komponentów, z których powstają części maszyn i urządzeń, dlatego ważnym zadaniem jest dokładna i precyzyjna obróbka metali. 

Podstawowe informacje o obróbce CNC

Obróbka CNC pozwala na dokładne wykonanie zadania. Istotną rolę w tym przypadku spełnia wbudowany mikrokomputer. Po właściwym zaprogramowaniu można usunąć nawet niewielkie części obrabianego tworzywa. Podczas programowania obrabiarki bierze się pod uwagę projekt, rodzaj materiału, a głównie jego chropowatość. Ponad sześćdziesiąt lat temu po raz pierwszy została wprowadzona w Stanach Zjednoczonych obróbka CNC w lotnictwie wojskowym. Był to początek ery elektronicznego przetwarzania danych.

Jakie są różnice pomiędzy elektroniczną a manualną obrabiarką?

Różnice między urządzeniami zauważa się w fazie wprowadzania danych. W obrabiarkach manualnych dane wprowadzane są ręcznie, natomiast w elektronicznych za pomocą klawiatury komputerowej i przechowywane w pamięci zewnętrznej. Odstępstwa widzi się również w zakresie sterowania. W pierwszej stosowane są pokrętła, co może wywołać pewne trudności. Obrabiarką elektroniczną steruje wbudowany mikrokomputer, który ma możliwość naprawy ewentualnych nieprawidłowości. Komputerowo sterowane maszyny mogą giąć blachy, docinać duże kawałki do określonych rozmiarów pozwalając na maksymalne wykorzystanie tworzywa w czasie jego obróbki. Zapotrzebowanie na wysokiej jakości materiały stalowe czy drewniane w przyszłości nie zmaleje. Urządzenia CNC mogą być przyszłością wydajnej produkcji.


Wróć do bloga