> Blog

Podstawowe metody spawania


Przy wykonywaniu przedmiotów użytkowych, części urządzeń i podzespołów oraz różnych konstrukcji dość często pojawia się potrzeba połączenia ze sobą rozmaitych elementów metalowych. Podobnie jak i inne materiały również metal może być mocowany przy wykorzystaniu mechanicznych elementów złącznych lub różnych środków chemicznych. Jednak przy wielu zastosowaniach wiążących się z większym obciążeniem tego rodzaju sposoby nie gwarantują uzyskania właściwych parametrów wytrzymałościowych. W takich przypadkach rozwiązaniem jest skorzystanie z jednej z metod spawania. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jakie są możliwości łączenia elementów metalowych za pomocą spawania.

 

Spawanie elektrodą otuloną

Spawanie elektrodą otuloną (ang. MMA – manual metal arc welding) jest jedną z prostszych metod spawalniczych, głównie ze względu na dość skromne wymagania sprzętowe i materiałowe, a także możliwość stosowania w bardzo różnych warunkach.

Spawanie elektrodą otuloną polega na rozgrzaniu powierzchni spawanego przedmiotu wskutek przepływu prądu elektrycznego. Metalowy rdzeń topiącej się elektrody staje się płynny, tworząc wraz ze spawanym materiałem jednolite jeziorko spawalnicze, w którego miejscu po wystudzeniu pojawi się spoina. Dzięki topieniu się osnowy elektrody powstaje wokół spawanego obszaru atmosfera ochronna, która blokuje dostęp tlenu, azotu i wodoru z powietrza i zapobiega reakcjom chemicznym, które mogły by zmienić i osłabić strukturę metalu.

 

Spawanie w osłonie gazów ochronnych

Metodami, które umożliwiają osiągniecie spoin o lepszych parametrach jakościowych, są różne rodzaje spawania w osłonie gazów ochronnych. Istnieją metody wykorzystujące elektrodę topliwą, która podobnie, jak w przypadku metody MMA łączy się ze spawanym materiałem oraz metody spawania elektrodą nietopliwą, przy której topieniu ulega jedynie podawany drut spawalniczy.

Do pierwszej grupy zaliczamy metodę MAG oraz MIG. Spawanie MAG (Metal Active Gas) polega na podawaniu topliwej elektrody w postaci drutu spawalniczego. Jako osłonę stosowane są aktywne gazy spawalnicze – dwutlenek węgla lub mieszanki gazowe z tlenem, argonem lub CO2. Spawanie MIG (Metal Inert Gas) jest procesem analogicznym do metody MAG, różnica polega na tym, że gazy osłonowe są w tym przypadku gazami obojętnymi. W metodzie MIG używa się helu lub argonu.

Metoda TIG polega na użyciu wolframowej elektrody, która nie ulega stopieniu. Podobnie jak w metodzie MAG wykorzystuje się osłonę z argonu lub helu, a elementem, który się topi i łączy ze spawanym materiałem jest drut spawalniczy.


Wróć do bloga